• Print

Kommunikation i kontekst

Helle Merete Nordentoft og Birgitte Ravn Olesen
Redaktører:
Forfattere: ,

ISBN: 9788762811553 (Bog)
ISBN: 9788762814301 (i-bog)
Udgivelsesår: 2014
Udgave: 1
Sider: 182
Bestil vurderingseksemplar Bestilling for BogPlus-kunder
Kig i bogen

En forskningsbaseret fagbog om kommunikationsteori

Hvordan kommunikerer man professionelt?

Kommunikation i kontekst er en forskningsbaseret fagbog om kommunikationsteori. Bogen viser, at professionelle kan vælge at kommunikere på mange måder, og at deres valg får konsekvenser.

Det er en bog, hvor praksis gøres nærværende i kliniske scenarier. Her bliver det tydeligt, hvordan skiftende teorier kan kaste forskelligt lys på det, som kan være i spil, når professionelle kommunikerer i en institutionel kontekst, fx magt og følelser.

Bogens opbygning

Kommunikation i kontekst består af seks kapitler med en fast og overskuelig struktur.

Først to indledende kapitler om kommunikation i en videnskabsteoretisk og i en institutionel forståelsesramme.

Herefter følger tre kapitler om systemiske, dialogiske og mikrosociologiske perspektiver på kommunikation.

Det sidste kapitel ser på, hvordan kommunikation er nært forbundet med forskellige teoretiske forståelser af, hvad følelser er, og hvordan de opstår.

Til sammen tegnes et komplekst portræt af alle de faktorer, som er væsentlige at medtænke i professionel kommunikation med patienter, borgere, klienter, kollegaer, børn og unge.

Målgruppe

Bogen kan læses på mange niveauer, dels på professionsbachelor- og kandidatniveau, dels på efter- og videreuddannelsesniveau.

Eksemplerne i bogen hentes primært fra det sundhedsfaglige felt, men den kan også fint benyttes inden for det pædagogiske og sociale fagområde, hvor de kommunikative udfordringer er nært beslægtede.

Bogen har været gennem en omfattende reviewproces på ph.d-niveau, hvor udvalgte fagfæller har bidraget til at kvalificere og skærpe de enkelte kapitler.

 

Uddannelsesnyt

06-03-2015 Gundula Bergstrøm

”Med denne velskrevne forskningsbaserede lærebog om kommunikation bidrager forfatterne til udvikling af en vigtig sygeplejefaglig kompetence. En kompetence, der sætter sygeplejersken i stand til at kunne balancere mellem at anvende sin viden om, hvad vellykket kommunikation er, og at kunne indgå i komplekse, uforudsigelige og udfordrende samtaler med patienter. Det lykkes fortrinligt for forfatterne at forbinde kommunikationsteori med konkrete praksissituationer. Hertil anvendes relevante kliniske scenarier, der beskriver komplekse og eksemplariske kommunikationssituationer i forskellige sundhedsfaglige felter. Ved hjælp af disse velvalgte, principielle scenarier fra klinikken viser forfatterne overbevisende, hvordan de specifikke videnskabsteoretiske retninger, positivisme, fænomenologi og socialkonstruktivisme får betydning for den sundhedsprofessionelles måde at se, tolke og kommunikere på i konkrete situationer.

[…]Kommunikation i kontekst er en kilde til stor inspiration, ikke mindst i kraft af den nyeste og omfattende forskningslitteratur. I sygeplejerskeuddannelsen vil den være uundværlig, da den med de kliniske scenarier direkte henvender sig til sygeplejeprofessionen. I bogen vægtes relationen og interaktionen med patienten, borgeren, klienten samt børn og unge højt, og netop derfor er den et must på sygeplejerskeuddannelsens modul 7, der beskæftiger sig med relationer og interaktioner.

Da bogen stiller skarpt på forskningsbasering og forskellige teorier om kommunikation, tæt knyttet til praksis, skriver den sig direkte ind i modul 7's tema "sygepleje, relationer og interaktioner" og modulets fagområder kommunikation, sygepleje, pædagogik (kapitel 4) og psykologi (kapitel 6).

[…]Bogen henvender sig til studerende på professionsbachelor- og kandidatniveau og til kursister på efter- og videreuddannelse, men den kan på det varmeste anbefales til alle, der arbejder professionelt med mennesker.”

Sygeplejersken

17-10-2014 Ole Bjørke

”[...]Forfatterne sætter et stort antal relevante teoretikere i spil til gavn for den teoretiske forståelse og det videnskabsteoretiske afsæt. Forfatterne opnår derved både belæg og gode referencer for deres for deres pointer og redegørelser, og samtidig præciserer de den videnskabsteoretiske fundering. Desuden ridser de konkrete hverdagssituationer og kliniske scenarier op, så læseren hurtigt får øje på pointerne. Bogen er forskningsbaseret og desuden kvalitetssikret ved fagfællebedømmelse (reviewbedømt).
Bogen er overskuelig, den har en behagelig stram struktur, og dertil kommer et tydeligt, letlæstsprog i kortfattede formuleringer med distinkte begrebshåndteringer, som fokuseres og fikseres i pædagogiske bokse. Der suppleres med små dilemmaer og inspirerende øvelser, som kan give anledning til refleksioner i klassefora eller hos den enkelte.”

Tidsskrift for Den norske legeforening

16-09-2014 P. Gullbrandsen

"Denne danske utgivelsen retter seg mot studenter på bachelor- og masternivå, samt profesjonelle som tar kommunikasjonskurs, særlig innen helsesektoren. Intensjonen er å bidra med en lærebok i kommunikasjon som er teoribasert, og som knytter teoriene til praktiske gjenkjennelige situasjoner helsearbeidere står i.

Boken har et innledende, kortfattet vitenskapsteoretisk kapittel, etterfulgt av et kapittel som setter kunnskap om kommunikasjon inn i helsefaglig sammenheng. Her avlegges også New Public Management og statens rolle en visitt. Deretter følger kapitler om henholdsvis systemteori, dialogisk teori og mikrososiologisk teori, før siste kapittel tar for seg følelsenes betydning.

[...]Dette er en nyttig bok for den som skal orientere seg i feltets fremherskende teorier. Man innser raskt hvor komplisert kommunikasjon er, samtidig viser boken nettopp hvordan forskjellige ståsteder (positivistisk, fenomenologisk, sosialkonstruktivistisk) og forskjellige forskningsmetoder er nødvendig og gjensidig berikende når man skal forstå hva som foregår når mennesker møtes i helsetjenesten.

[...]kommunikasjon er vitterlig et vesentlig element i arbeidet vårt, og vi burde kjenne teorigrunnlaget for det like godt som teorigrunnlaget for bruken av røntgen."

Bagsidetekst
"Kommunikation i kontekst" er en forskningsbaseret fagbog om kommunikationsteori. Bogen viser, at professionelle kan vælge at kommunikere på mange måder, og at deres valg får konsekvenser. Det er en bog, hvor praksis gøres nærværende i kliniske scenarier. Her bliver det tydeligt, hvordan skiftende teorier kan kaste forskelligt lys på det, som kan være i spil, når professionelle kommunikerer i en institutionel kontekst, fx magt og følelser. Bogen kan læses af studerende på professionsbachelor- og kandidatniveau, ligesom den er relevant for kursister på efter- og videreuddannelse. Eksemplerne i bogen hentes primært fra det sundhedsfaglige felt, men den kan også fint benyttes inden for det pædagogiske og sociale fagområde, hvor de kommunikative udfordringer er nært beslægtede. "Kommunikation i kontekst" består af seks kapitler med en fast og overskuelig struktur. Først to indledende kapitler om kommunikation i en videnskabsteoretisk og i en institutionel forståelsesramme. Herefter følger tre kapitler om systemiske, dialogiske og mikrosociologiske perspektiver på kommunikation. Det sidste kapitel ser på, hvordan kommunikation er nært forbundet med forskellige teoretiske forståelser af, hvad følelser er, og hvordan de opstår. Til sammen tegnes et komplekst portræt af alle de faktorer, som er væsentlige at medtænke i professionel kommunikation med patienter, borgere, klienter, kollegaer, børn og unge. Bogen har været gennem en omfattende reviewproces på ph.d-niveau, hvor udvalgte fagfæller har bidraget til at kvalificere og skærpe de enkelte kapitler.
    Vi bruger cookies på www.munksgaard.dk

    Det gør vi for at sikre en god brugeroplevelse og for at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre din oplevelse af siden. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.